SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumenisk gästfrihet i Berghälls kyrka 

Söndagen den 13.11.2022 fylldes Berghälls evangelisk-lutherska kyrka i Helsingfors till bristningsgränsen för en afrikansk mässa som arrangerades av African Catholic Chaplaincy Finland (ACCF), som grundades pingstdagen den 4 juni 2017 av den katolska biskopen emeritus Teemu Sippo. Ungefär 10 % av medlemmarna i St Henry's Catholic Cathedral Parish har afrikansk bakgrund. Antalet invandrare från katolska länder ökar och den katolska kyrkan har inte möjlighet att erbjuda utrymmes så att alla som vill kan delta.

 

Mässor för katoliker med afrikanskt ursprung började i september i år i Berghälls kyrka. Riikka Reina, kyrkoherde i Berghälls församling, sade att församlingsrådet välkomnar ett liknande ekumeniskt samarbete. Biskop Teemu Laajasalo från Helsingfors stift och fader Marco Pasinato, katolska kyrkans chargé d'affaires, ser positivt på samarbetet.

 

Biskop Teemu Laajasalo, betonade i sitt hälsningstal Jesu bön om enhet enligt Johannes 17:20-21. Enheten signalerar också för världen att vi kristna tillsammans kan genomföra Jesu bön.

 

Generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken hälsade från Ekumeniska Rådet i Finland och sade att ett sådant samarbete mellan kyrkorna är ett bra exempel på praktisk ekumenik och förverkligar ekumenisk gästfrihet. Gud tittar inte på hudfärg, ras eller trosbekännelse, utan ser in i hjärtat, hur var och en på sitt eget sätt uppfyller Jesu bön "att de skall vara ett".

 

Fader Leonard Wobilla, pastor för African Soul Care Fellowship, nämnde i sitt tacktal att de lokaler som Berghälls lutherska kyrka tillhandahåller är ett vittnesbörd om de kristnas gemenskap och en motvikt till diskriminering och ojämlik behandling. Som kristna vill vi främja likabehandling oavsett ras, hudfärg eller bakgrund. 

 

Berghälls kyrkoherde Riikka Reina och Helsingfors stifts biskop Teemu Laajasalo mottog en gåvan, som symboliserar gemenskapens tacksamhet. Katolska kyrkans biskop emeritus Teemu Sippo var också närvarande vid mässan.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.