SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumenisk Tillsammans-kväll under Ansvarsveckan

Agricola svenska församling och Lovisa svenska metodistförsamling ordnade en ekumenisk kväll i Lovisa. Från vänster kantor Rita Bergman , kyrkoherde Stina Lindgård, metodistpastor Birgit Grönqvist och ERFs generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken.  Hon berättade om tema 2021-2022: Måttlighet. 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.