SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumenisk Tillsammans-kväll under Ansvarsveckan

Agricola svenska församling och Lovisa svenska metodistförsamling ordnade en ekumenisk kväll i Lovisa. Från vänster kantor Rita Bergman , kyrkoherde Stina Lindgård, metodistpastor Birgit Grönqvist och ERFs generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken.  Hon berättade om tema 2021-2022: Måttlighet. 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.