SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

EKUMENISKA ANSVARSVECKAN 17-24.10.2021: MÅTTLIGHET

Kyrkornas gemensamma människorätts- och ansvarskampanj, Ekumeniska ansvarsveckan, hålls 17-24 oktober 2021. Temat är Måttlighet. Temat grundar sig på FN:s Agenda 2030 om hållbar utveckling och de 17 målsättningar som satts upp. Tanken är att vi bekantar oss med hållbarhetsmålsättningarna och funderar på hur vi utifrån vår kristna världsbild kunde bidra till denna diskussion och nå målsättningarna, och därmed också en hållbarare framtid. Ansvarsveckan koordineras av Ekumeniska Rådet i Finland, som är kyrkornas och de kristna samfundens samarbetsorgan.

Vi vill inbjuda alla församlingar till att delta i denna gemensamma satsning. Aktuellt material, såsom intervjuer, videoklipp, diskussionsunderlag, artiklar, andaktsmaterial och annat kan hittas på Ansvarsveckans hemsida (på finska ) fr.o.m. början av oktober. Ni kan passa på att göra en gemensam ekumenisk satsning på er ort i form av t.ex. diskussionstillfälle, välgörenhetskonsert till förmån för Ansvarsveckan eller en gudstjänst t.ex. söndagen 24.10 som är FN:s bönedag. Ni kan bl.a. gå in på hemsidan och fylla i ett formulär där ni anger ert evenemang och ort så får vi en bild av på vilka orter Ansvarsveckan firas på. Gå gärna också in och fyll i som hittas på både Ansvarsveckans som Ekumeniska Rådets hemsida (ekumenia.fi).

Ni kan i sociala medier berätta vad ni tänker göra under hashtaggarna #måttlighet #ansvarsveckan.

Välkommen med att fira Ekumeniska Ansvarsveckan! Bara himlen är gränsen för er kreativitet!

 

Ansvarsveckans koordinator Sarah Tiainen

                                                                                                                                                               

040 660 3915

Ekumeniska Rådet Finland

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.