SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska ansvarsveckans andaktsmaterial 2018

Gud, vi ber för alla kvinnor och flickor, som likt Noomi och Rut begett sig iväg i hopp om att hitta mat för att överleva.Vandra du med dem, liksom du gick med ditt folk genom öknen. Beskydda dem som du beskyddade Hagar och Ismael när de var utan vatten. Ge dem en framtid och ett hopp.

Tack för att du möter alla kvinnor och barn med din trygga närvaro. Tack för alla som öppnar sina hjärtan och händer för kvinnor på flykt. Ge också oss styrka, kraft och mod att stå upp för dem i vår närhet som behöver vår hjälp och vårt stöd. Låt oss tillsammans få bli dina utsträckta händer till dem som har det svårt.
Genom Jesus Kristus vår Herre, amen.

Jan Edström

Ladda ner Ekumeniska ansvarsveckans andaktsmaterial via bilagan här!

ekumeenisen_vastuuviikon_hartausaineisto_2018(2).pdf

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors