SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Dag 7 Omvändelse: Förändrade hjärtan och tankar

Apostlagärningarna 28:3–6 
Paulus drog ihop ett fång torrt ris, och då han lade det på elden kom en huggorm fram på grund av värmen och högg sig fast vid hans hand. När de infödda såg ormen hänga från handen på honom sade de till varandra: ”Den där mannen måste vara en mördare. Han har räddats från havet, men rättvisans gudinna ville inte att han skulle få leva.” Men Paulus skakade av sig ormen i elden och tog ingen skada. De andra trodde att han skulle svullna upp eller plötsligt falla död ner. När de sedan hade väntat en lång stund och sett att ingenting särskilt hände honom slog de om och sade att han var en gud. 
Psaltaren 119:137–144
Matteus 18:1–6 

Reflektion
När människorna på Malta insåg att deras uppfattning om Paulus var fel, ändrade de uppfattning. Händelsen med ormen var något utöver det vanliga, vilket fick öborna att se saker på ett nytt sätt, ett sätt som förberedde dem för att höra budskapet om Kristus genom Paulus. I vårt sökande efter kristen enhet och försoning utmanas vi ofta att tänka om när det gäller våra uppfattningar om andras traditioner och kulturer. Detta kräver en pågående omvändelse till Kristus, en förändring i vilken kyrkorna lär sig att övervinna sin uppfattning om andra som ett hot. Som en följd av detta måste våra förutfattade uppfattningar om andra ändras så att vi kan föras närmare enheten. 

Bön 
Allsmäktige Gud,
vi vänder oss till dig med ångerfulla hjärtan. I vår uppriktiga strävan efter din sanning, rena oss från orättfärdiga domar över andra och led oss som kyrkor att växa i gemenskap. Hjälp oss att släppa vår rädsla, så att vi på det sättet bättre förstår varandra och förstår främlingen i vår mitt. 
Om detta ber vi i den ende rättfärdiges namn, din älskade Son Jesus Kristus. 
Amen.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.