SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

PLAKAT OM TVÅ EKUMENISKA BÖNDAGAR ÅR 2020

De visade oss särskild omsorg (Apg. 27:17–28:10)

 

Temat för böneveckan 2020, De visade oss särskild omsorg, kommer från Bibelns berättelse om ett fartyg som var på väg till Rom som lider skeppsbrott vid ön Malta. Malteserna tar emot Paulus och de övriga fångarna samt soldaterna och sjömännen som har mist sitt fartyg med särskild omsorg. Bibeln påminner oss med den här berättelsen om vikten av att vara vänlig och visa gästfrihet, i synnerhet mot de människor som har drabbats av skeppsbrott i sina liv och är i behov av hjälp av sina medmänniskor.

 

Bönedagens texter pekar på empati med hjälpbehövande. Förmågan till medkänsla är grunden för en vänlig inställning. Den hjälper oss att se fattiga familjers, barns och ungas nöd och se till att ensamma åldringar får leva ett människovärdigt liv. Vi vet att människor fortfarande blir skeppsbrutna på Europas stränder när flyktingskap, svält och krig driver dem från sina hem. Vänlighet bryter muren av fiendskap och hjälper att hitta lösningar som är rättvisa och stödjer livet. Det är speciellt viktigt att komma ihåg att tala gott om och ha en empatisk attityd till hjälpbehövande. Genom visad gästfrihet och genom att dela med oss bibehåller vi våra mänskliga grundvärderingar och det gemensamma goda ökar.

 

Böneveckans tema om livet mitt i stormen och konkreta gärningar för att klara sig är aktuellt. Klimatuppvärmningen gör att vi ser förändringar i naturen och det har väckt väldens nationer till handling för framtiden. Vi måste identifiera problemen och bedöma vilka vardagliga handlingar som kan hjälpa mänskligheten till förändring. Var och en kan bidra på sitt sätt. Paulus uppmanade sjömännen som var rädda och ville lämna skeppet att sätta sig till bords. Efter att ha ätit kunde de agera lugnt och genomtänkt. I våra egna insatser för klimatet är det viktigt att vi håller oss samlade och ser helheten, så att vi kan gå vidare med konkreta förändringar både i samhället och på individnivå.

 

Bönedagarna under ekumeniska böneveckan den 18 januari och ekumeniska ansvarsveckan den 24 oktober ger tillfälle att visa vänskap och medkänsla. Under bönedagarna kan vi speciellt minnas dem omkring oss som behöver hjälp. För människor som lever mitt i livets stormar ger vänlighet och vardagshjälp hopp och förtröstan inför framtiden.

 

Under bönedagarna ber kyrkorna för vänskap över gränser, för fred och rättvisa i världen och för Guds beskydd över skapelsen. Att visa vänskap och god vilja skapar en grund för trygghet och samarbete. I bönedagens evangelium grep Petrus den räddande handen när han hamnat i vågorna. I livets stormar har vi möjlighet att be om hjälp. I nödens stund får vi lita på den Högstes kraft.


 

I Helsingfors den 10 november 2019

 

Republikens president

Sauli Niinistö


18.1.2020 Böndag för kristen enhet
Hosea 6: 1-3
1 Kom, låt oss vända tillbaka till Herren!
Han rev, och han skall läka oss,
han slog, och han skall förbinda oss.
2 H...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.