SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska böneveckan: Dag 6

Herren Sebaot är hans namn

Jeremia 10: 12–16 Herren Sebaot är hans namn

Markus 16: 14-15 Gå ut överallt i världen och förkunna evangeliet för hela skapelsen

 

Reflektion            

Skapelsens värld är ett uttryck för Guds underbara makt. Guds godhet har blivit synlig i och genom hela skapelsen: ”Herren Sebaot är hans namn.”

 

Idag står vi emellertid för en allvarlig ekologisk kris, som hotar naturens överlevnad. Många människor har genom girighet drivits att utnyttja skapelsen bortom dess förmåga. I utvecklingens namn av har skogar skövlats och miljögifter förstört landområden, luften, floderna och haven. Detta har gjort det omöjligt att odla jorden, gjort vattnet odrickbart och orsakat att djuren dör. I denna situation är det nyttigt att komma ihåg, att Jesus, efter sin uppståndelse, uppdrog åt lärjungarna att förkunna evangeliet ”för hela skapelsen”. Ingen del av skapelsen står utanför Guds plan att göra allting nytt. Därför är en omvändelse nödvändig från att exploatera till en attityd som värderar och försonar oss med skapelsen.

 

Rörelser bland människor av olika tro i Indonesien och på många andra håll inspirerar kristna att skapa miljöfrämjande kyrkor och stå upp mot miljöförstöringen. Detta förenar kristna när det gäller att bära vittnesbörd om sin Skapare, ”ty det är han som har skapat allt”. När vi förenar oss med andra kristna för att ta vara på vårt gemensamma jordiska hem innebär det inte bara aktivism, utan ett fullföljande av Herrens uppdrag att förkunna de goda nyheterna om Guds helande och upprättande kärlek till hela skapelsen.

 

Bön

Kärleksrike Gud.

Genom ditt ord har allting blivit till.
Vi tackar dig för universum som uppenbarar din ära, skönhet och godhet.
Ge oss vishet att vandra varsamt på jorden och tillsammans bli profeter för dina goda nyheter för hela skapelsen. Amen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.