SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska böneveckan: Dag 1

Låt rätten välla fram som vatten

Amos 5: 22–25 Låt rätten välla fram som vatten

Lukas 11: 37–44 Ve er, fariseer

 

Reflektion

Kristna människor kan ibland vara mycket upptagna med bön och gudstjänst, men mindre angelägna om att bry sig om de fattiga och marginaliserade. Ibland ber vi i kyrkan men förtrycker samtidigt vår nästa eller exploaterar miljön. Kristna i Indonesien erkänner att det i deras land finns människor som passionerat försöker att utöva sin tro, men som samtidigt förtrycker dem som har en annan tro och till och med utövar våld för att göra detta. Men enligt Lukasevangeliet påminner Jesus oss om att det yttre tecknet på tillbedjan av Gud är att handla rättfärdigt. Han är sträng i sitt fördömande över dem som försummar denna förpliktelse.

 

I Amos profetiska budskap avvisar Gus den gudstjänst som firas av dem som försummar rättvisan, de skall i stället ”låta rätten välla fram som vatten och rättfärdigheten som en outsinlig ström” (Amos 5:24). Profeten insisterar på att gudstjänst och rättfärdiga handlingar hör samman. När kristna arbetar tillsammans och lyssnar till ropet från de fattiga och förtryckta växer de i gemenskap med varandra och med den Treenige Guden.

 

Bön

Änkans, den föräldralöses och främlingens Gud,

du har visat oss rättfärdighetens väg.

Hjälp oss att följa din väg genom att handla rättfärdigt när vi tillber dig.

Hjälp oss som kristna att tillbe dig tillsammans, inte bara i våra hjärtan och tankar, utan också genom våra handlingar. 

Må den heliga Anden hjälpa och leda oss att arbeta för rättfärdighet varhelst vi befinner oss, så att många människor kan bli stärkta genom våra insatser.

I Jesu namn. Amen.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.