SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska böneveckan: Dag 2

Vad ni säger skall vara ja eller nej

Efesierbrevet 4: 22–25 Lägg därför bort lögnen och tala sanning, var och en till sin nästa, vi är ju varandras lemmar

Matteus 5: 33–37 Vad ni säger skall vara ja eller nej

 

Reflektion

Våld mot medmänniskor handlar inte bara om fysiska övergrepp eller plundring, utan också om skvaller och elak ryktesspridning. Sociala medier har gjort det enkelt för osanningar att spridas på ett ögonblick till en stor publik. Kristna i Indonesien är medvetna om hur detta ibland leder till att lögner och fördomar sprids av religiösa grupper, inklusive kristna, gentemot andra religiösa grupper. Rädsla och hot om vedergällning kan göra att människor blir ovilliga att stå upp för sanningen och gör att de förblir tysta inför orätta och osanna påståenden som är till för att skapa rädsla.

 

Jesus sa mycket tydligt: ”Vad ni säger skall vara ja eller nej”. Det som är vid sidan av detta kommer från den onde. Falskhet förstör goda förhållanden mellan människor och mellan olika grupper, inklusive kyrkor. Oärlighet upplöser kyrkans enhet. Brevet till efesierna påminner oss om att vi är varandras lemmar. Detta är en kallelse till kristna att vara ärliga och ansvarskrävande mot varandra och så växa i gemenskap. Om vi gör detta sker det inte genom den onda anden, utan det är Guds ande som är i oss.

 

Bön

Rättfärdighetens Gud,

ge oss vishet att skilja mellan gott och ont.

Låt våra hjärtan vägledas av ärlighet och våra läppar tala sanningens ord.

Ge oss mod att vara sanningsenliga, även när andra går emot oss.

Bevara oss från att sprida falskhet.

Gör oss i stället till budbärare om enhet och fred och förkunnare av de goda nyheterna för alla människor.

Det ber vi i din Sons, Jesu Kristi, namn. Amen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.