SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska böneveckan: Dag 3

Nådig och barmhärtig är Herren

Psaltaren 145: 8–13 Nådig och barmhärtig är Herren

Matteus 1: 1–17 Antalet släktled är alltså: från Abraham till David fjorton led, från David till fångenskapen i Babylon fjorton led och från fångenskapen i Babylon till Kristus fjorton led

 

Reflektion

”Herren är god mot alla, barmhärtig mot allt han har skapat”, säger psalmisten och förkunnar att Guds kärlek sträcker sig över alla etniska, kulturella men också religiösa gränser. Jesu släkttavla i Matteusevangeliet speglar denna vidgande syn. Under det att de gamla kulturerna ofta såg kvinnan som underordnad eller som faderns eller den äkta mannens egendom, tar Matteus med fyra kvinnor bland Jesu förfäder. Två av dem, Rut och Rachav, var hedningar. Tre andra förfäder på listan var kända för sin syndfullhet, bland dem äktenskapsbrytaren kung David. Att nämna dessa i Jesu släkttavla och göra dem delaktiga av Guds mänskliga historia säger att Gud inkluderar var och en, man och kvinna, syndare och rättfärdig, i sin frälsningsplan, oberoende av deras bakgrund.  

 

Indonesien är en nation som består av över 17 000 öar och 1 340 olika etniska grupper. Kyrkorna är ofta åtskilda längs med etniska gränser. En sådan exklusivitet kan medföra att en del ser på sig själva som ägare av sanningen, vilket skadar kyrkans enhet.

 

Mitt i en stigande etnisk och religiös fanatism och en växande anda av intolerans i världen idag, skulle kristna kunna tjäna den mänskliga familjen genom att tillsammans bära vittnesbörd om den allomfattande kärleken från Gud och med psalmisten förkunna att ”nådig och barmhärtig är Herren” och ”god mot alla”.

 

Bön

Fader, Son och helig Ande, en enda Gud,

vi prisar dig för din stora ära som visat sig i hela skapelsen.

Ge oss ett öppet hjärta så att vi kan omfamna alla dem som upplevt diskriminering.

Hjälp oss att växa i den kärlek som sträcker sig bortom fördomar och orättfärdighet.

Ge oss nåden att respektera det unika i varje människa, så att vi i vår mångfald kan uppleva enhet.

Detta ber vi om i ditt heliga namn. AmenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.