SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska böneveckan: Dag 5

Att bära ett glädjebud till de fattiga

Amos 8: 4–8 Hör detta, ni som trampar på de fattiga

Lukas 4: 16–21 Att bära ett glädjebud till de fattiga

 

Reflektion

Profeten Amos kritiserade affärsmän som utövade falskhet och exploaterade de fattiga för att göra största möjliga vinst. Amos underströk också att Gud ser deras missgärningar och att han aldrig kommer att glömma det. Gud lyssnar på ropen från offren för orättvisor och överger aldrig dem som är utnyttjade eller behandlas orättfärdigt.

 

Vi lever i en globaliserad värld där marginaliseringen, exploateringen och orättfärdigheten är hejdlös. Gapet mellan rika och fattiga blir allt större. Ekonomiska framsteg blir avgörande faktorer i relationerna mellan folk, nationer och samhällsgrupper. Ekonomiska frågor ökar ofta splittring och konflikter mellan dem. Det är svårt att uppnå fred när rättvisa är frånvarande.

 

I kraft av vårt gemensamma dop delar alla kristna Jesu profetiska uppdrag att förkunna de goda nyheterna till de fattiga och svaga i både ord och handling. När vi upptäcker detta uppdrag, kommer den heliga Anden över oss och ger oss kraft att arbeta för rättvisan. Vår värdighet som kristna kallar oss att tala och arbeta på ett sådant sätt att budskapet från profeten Jesaja, som Jesus förkunnade i Nasaret, blir förverkligat varje dag när vi lyssnar till människorna omkring oss.

 

Bön

Gud vår Fader,

förlåt vår strävan efter makt och befria oss från frestelsen att förtrycka andra.

Hjälp oss genom gemenskapen i din heliga Ande att leva i solidaritet med vår nästa och så med din Son Jesus tillsammans dela uppgiften att fullfölja ditt löfte om frihet från fattigdom och förtryck.

Det ber vi om i hans namn. Amen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.