SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska böneveckan: Dag 7

Kvinna, din tro är stark

1 Samuelsboken 1: 13–17 Gå i frid

Matteus 15: 21–28 Kvinna, din tro är stark

 

Reflektion

Eli misstrodde Hannas djupa och innerliga bön och fördömde henne och avfärdade hennes begäran som en druckens svamlande. Ändå kom hennes svar att röra hans hjärta så att han inte avvisade henne som en ”värdelös kvinna” utan sände iväg henne med en välsignelse. Samma sak skedde då en kananeisk kvinna kom för att be Jesus om att hela hennes dotter. Till att börja med avvisade Jesus henne och sade att han hade kommit enbart till sitt eget folk. Ändå framhärdade kvinnan med att be och anropa och slutligen tog Jesus emot hennes bön och erkände hennes starka tro. I båda fallen handlade det om kvinnor som var marginaliserade och bedömdes ovärdiga att uppmärksamma, men visade sig tala profetiska ord som fick hjärtan att mjukna och förde med sig helade och helhet.

 

Marginalisering och avvisande av kvinnors röster fortsätter in i vår egen tid. Också inom våra kyrkor är vi ofta delaktiga i en kultur som nedvärderar kvinnor. När kristna människor får upp ögonen för sina egna tillkortakommanden på detta område leder det till att de på ett tydligare sätt erkänner det fasansfulla i våldet mot kvinnor och barn, vilka med våld rövas bort från sina hem genom trafficking till andra länder. Dessa och många andra migrantarbetare behandlas ofta på ett omänskligt sätt och förnekas de mest grundläggande mänskliga rättigheterna. Under de senaste åren har kyrkorna i Indonesien genomfört gemensamma aktioner mot mänsklig trafficking och sexuellt våld mot barn. Dessa försök, liksom andra aktioner som genomförts av människor med annan tro, är alltmer angelägna, särskilt som antalet offer i vissa delar av landet ökar dagligen.

 

Kristna, förenade i bön och studium av den heliga Skrift och ärligt lyssnande till Guds röst, kan upptäcka, att Gud också talar idag genom ropen från de mest utsatta i samhället. Det är när de hör Guds kallelse tillsammans som de blir inspirerade att förena sig i gemensam handling mot gissel som mänsklig trafficking och annan ondska.

 

 

Bön

Nåderike Gud,

du är källan till människors värdighet.

Genom din nåd och makt kunde Hannas ord förändra hjärtat hos Eli prästen.

Genom din nåd och makt kunde den kananeiska kvinnans ord röra vid Jesus så att han helade hennes dotter.

När vi söker att manifestera kyrkans enhet,

ge oss modet att förkasta varje form av våld mot kvinnor och tacka för de Andens gåvor som kvinnor för med sig till tjänst i kyrkan.

Om detta ber vi genom Jesus Kristus, vår Herre, som lever och regerar tillsammans med dig och den heliga Anden, en enda Gud, från evighet till evighet. Amen

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.