SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska böneveckan: Dag 8

Herren är mitt ljus och min räddning

Psaltaren 27: 1–4 Herren är mitt ljus och min räddning

Johannes evangelium 8: 12–20 Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.

 

Reflektion

Under de åtta dagarna under denna bönevecka för kristen enhet har de dagliga reflektionerna tagit upp många svåra situationer som vi möter i vår värld idag som girighet, våld, exkludering, utsugning, fattigdom, miljöförstöring, hunger och trafficking. Kyrkorna i Indonesien är medvetna om att dessa frågor utmanar alla kristna. De erkänner och bekänner att dessa frågor är utmaningar som möter alla kristna. De erkänner och bekänner att en del av dessa synder har fläckat livet inom deras kyrkor också, har skadat deras enhet och försvagat deras vittnesbörd till världen. Samtidigt känner de också igen de många lovande exemplen på hur kyrkorna kommer tillsammans och vittnar om sin enhet i Kristus. [1] Kristna i andra delar av världen kan nämna många exempel från sina egna förhållanden.

 

Dag efter dag, år efter år, och särskilt under böneveckan för kristen enhet samla kristna för gemensam bön, för att uttrycka sin gemenskap genom dopet och tron, för att lyssna till Guds röst i Skriften och för att tillsammans be om enhet i Kristi kropp. När de gör detta, erkänner de att den heliga Treenigheten är källan till all enhet och att Jesus är världens ljus som lovar livets ljus till alla dem som följer honom. De många orättvisorna i världen gör dem ofta ledsna eller upprörda. Men de förlorar inte hoppet utan kallas till handling. Eftersom Herren är deras ljus, deras frälsning och deras livs styrka är de inte rädda.

 

Bön

Gud, vår uppehållare,

vi prisar dig för din kärleksfulla godhet som håller oss uppe i tider av prövning och visar oss ditt ljus i tider av mörker.

Förvandla våra liv så att vi kan bli till välsignelse för andra.

Hjälp oss att leva ut enhet i mångfald som vittnen om din gemenskap

Fader, Son och helig Ande,

en enda Gud, nu och för alltid. Amen.


[1]Här hänvisas till den ekumeniska situationen i Indonesien, ett hem för många stammar, språk, kulturer och religioner.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.