SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska missionshelgen 2019: Tacksamhet

Den kristna gemensamma ekumeniska missionshelgen firar vi 12-13 oktober 2019 under temat Tacksamhet. Kyrkornas gemensamma mission har återupplivats efter Kyrkornas världsråds möte i Arusha, Tanzania, våren 2018. Med tacksamhet firar vi i år också Finska Missionsrådets 100-årsjubileum den 12 oktober. En gammaltestamentlig text påminner oss ”Vänd tillbaka till mig, jag har friköpt dig” (Jes. 44:22). Han som kallar har också befriat. Han fyller oss med tacksamhet och glädje. Befrielsens budskap leder kyrkorna både till det yttre och det inre som påve Franciskus påminner om, till enhet med Kristus och varandra och ut i världen, mot generositet, rättvisa och fred.

 

Den ekumeniska missionshelgen vinner på att planeras tillsammans med andra kyrkosamfund. Tacksamheten ger av sitt eget och delar glädjen med andra.

 

Missionshelgens material är inte bunden till en viss tidpunkt, utan kan användas också andra tider. Materialet har sammanställts av en arbetsgrupp som tillsatts av Ekumeniska Rådet i Finland, Finska Missionsrådet och Finska Frikyrkorådet (SVKN).

 

Må Gud välsigna vår ekumeniska missionshelg. Låt den bli tacksamhetens och glädjens högtid!

 

Mari-Anna Auvinen

generalsekreterare
Ekumeniska Rådet i Finland

 

Missionshelgens material som pdf:

 


lahetyspyha_2019_missionshelg_aineistovihko(1).pdf

 

 


Tro + tacksamhet = trofasthet  

Lukas 17:11-19

 

De spetälska männen i evangelitexten besitter förvånande mycket mod och tro. De vågar ödmjukt begära att Jesus ska hela dem, de tror att han förmår göra det. Jesus talade inte alls om att bota dem, utan bad dem istället att gå och visa sig för prästerna. Deras tro var så stor att de enligt Mose lag gick och visade sig för prästerna trots att de ännu inte blivit helade. Jesus belönade deras tro och helade dem redan när de var på väg. Efter att de blivit botade kom bara en av dem tillbaka för att tacka. Jesus sade till den tacksamma samariern ”Stig upp och gå. Din tro har hjälpt dig.” För Jesus är tron det viktigaste, men hans utmanande fråga är värd att fundera på också för oss. ”Var är de övriga nio?” Varför finns det så få tacksamma människor?

 

Är vi verkligen tacksamma till de som gått före oss och lämnat ett trosarv till oss? Vår enda verkliga skatt är vår tro, den tro som många generationer före oss har bekänt. Tron är Guds gåva, den största efter livets gåva, men den ges oss också genom människor (apostlar, biskopar, präster, föräldrar, lärare). Vi är arvtagare till tron.

 

Finska Missionsrådets 100-årsjubileum ger oss anledning att tacka Gud för trons gåva och för att

Finland har gått från att vara ett mottagande barn till en aktivt fungerande vuxen. Vi har njutit frukterna av våra föregångares arbete. Nu är det vår tur att främja evangeliets utbredande bland folken. Missionsarbete innebär något djupare än att vi sänder människor och pengar till främmande länder. Det är onödigt att skicka människor och pengar långt bort om vi saknar tro, om Jesus inte bor i vårt hjärta, det faktum som gör det möjligt att förkunna de goda nyheterna om frälsningen. Missionsarbete är inte bara någon sorts evangeliets exportvara, utan en tro som vi får fördjupa oss i varje dag.

 

Också idag tvingas kristna lida för sin tro. I detta nu är kristendomen den religion som förföljs mest i hela världen. Kyrkans missionsarbete grundar sig på att det alltid finns arbetare som inte förlorar sin tro på Gud och Jesu glädjebudskap, oberoende hur svåra omständigheter de befinner sig i. De tror med hela hjärtat att Guds godhet och kärlek är starkare än all ondska i världen. De kan upprätthålla en god anda mitt i svårigheter och motgångar enligt Jesu förebild. De kan förena tro och tacksamhet i sina liv och blir således trogna kristna.

 

Finska Missionsrådets 100-årsjubileum är ett tillfälle att på nytt finna den skatt och det uppdrag som finns i vår tro. Denna tro är vi kallade att med tacksamhet förmedla vidare in i framtiden. Vi är kallade att vittna troget om vårt gemensamma dop mitt i vardagen. Påve Franciskus är förvissad om att martyrernas blod är något som förenar oss kristna och som ännu kan ge oss en fullkomlig enhet.

 

Fader Tri Nguyen

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.