SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) söker en  GENERALSEKRETERARE

Tjänsten tillsätts för fem år från och med den 1 november 2020. ERF är ett samarbetsorgan, en samtalsplattform, ett verkställande organ och ett expertforum för i Finland verkande kyrkor, kristna samfund och församlingar. Generalsekreterarens uppgift är att leda ERF:s kansli, främja Kristi kyrkas enhet, stärka kyrkornas gemensamma vittnesbörd och göra kyrkornas gemensamma röst hörd i samhället.

 

 

För tjänsten förutsätts

- teologie magisters examen eller motsvarande sakkunskap

- medlemskap i något av ERF:s medlems- eller observatörssamfund

- god kännedom om det kyrkliga livet

- förtrogenhet med nationell och internationell ekumenik

- ledarskapserfarenhet, insikter i ekonomi och samarbetsförmåga

- flytande kunskaper i finska, svenska och engelska.

 

Lön enligt KyrkTAK:s kravgrupp 701.

 

Ansökningar ska riktas till styrelsen för Ekumeniska Rådet i Finland senast den 14 februari 2020 kl. 16. Adress: PB 210, 00130 Helsingfors eller .

 

För mera information: ordförande ärkebiskop Tapio Luoma eller viceordförande, biskop Matti Repo (kontakt via e-post).Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors