SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska Rådet i Finland uppmuntrar sina medlemmar och alla som arbetar under coronapandemin

Vi läser en av texterna för nästa års ekumeniska bönevecka för kristen enhet.

 

”Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom Fadern har älskat mig, så har jag älskat er. Bli kvar i min kärlek.” (Joh. 15:7-9)

 

Vi ber dig, livets Gud, låt mänskligheten få känna din närvaro.

Välsigna kyrkornas medarbetare, kyrko- och samfundsledare, själavårdare och alla som behöver praktisk hjälp. Ge vishet och kraft att arbeta till alla religiösa samfund och organisationer.

 

                             Herren välsigne er…


Vi ber för beslutsfattare och hälsovårdspersonal, för socialarbetare och för var och en som arbetar med att hjälpa människor i nöd.

 

                             …och bevare er…


Vi ber för var och en som försöker finna vägar att hjälpa sina medmänniskor utan att utsätta dem för hälsorisker. Vi ber om medmänsklig ansvarsfullhet för alla och om din hjälp för dem som kämpar med ekonomiska problem.

 

                             Herren låte sitt ansikte lysa över er…


Vi ber för alla, nära och långt borta, för dem som befinner sig långt hemifrån och vars omständigheter är omänskliga och svåra. Låt hjälpen nå dem i tid.

 

                             …och vare er nådig.


Vi ber för den som känner sig ensam, vi ber om särskilt beskydd för dem som tillhör någon riskgrupp och om kraft och tillfrisknande för dem som är sjuka. Vi ber för familjer, barn och unga.

 

                             Herren vände sitt ansikte till er…


Vi ber för fred och försoning i vår värld. Vi ber att hoppet ska hållas levande och stärkas. Vi tackar dig för naturen som väcks till liv under våren. Vi tackar dig för våra nära och kära och för människors vilja att hjälpa varandra. Vi ber om din närvaro för varje dag.

 

                             …och give er frid.

I Faderns, Sonens och den heliga Andens namn. AmenBönen har sammanställts av generalsekreterare Mari-Anna AuvinenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.