SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska Rådet i Finland vädjar om fred

Den eskalerande konflikten mellan Ryssland och Ukraina väcker rädsla och oro bland människor i Finland och runtom i världen. Finland följer med situationen med noggrannhet. De kyrkliga ledarna har uppmanat alla att be för fred och försoning.

 

Ekumeniska Rådet i Finland vädjar till alla ledare att göra sitt yttersta för fred och försoning. Då behöver inte människorna leva i en atmosfär av rädsla och mänskliga rättigheter respekteras.

 

Jesus säger i bergspredikan: ”Saliga är de som skapar frid, för de ska kallas Guds barn.” Matt 5:9 (SFB)

 

Den kristnes uppgift är att lyfta fram dessa saker inför Guds ansikte i bön. Vi får lita på att Gud hör bönerna. Vi vill speciellt uppmana till förbön för de makthavare och kyrkliga aktörer som har möjlighet att påverka situationens utveckling.

 

23.2.2022

Ekumeniska Rådet i Finland

 

Tilläggsinformation:

Generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken

+358 401637798

 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.