SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska Rådet i Finlands fredshälsning till det judiska samfundet

De finländska kyrkorna såväl som Ekumeniska Rådet i Finland har samarbetat aktivt med de religiösa ledarna för att upprätthålla samhällsfreden i Finland. Vi fördömer alla hatbrott mot andra religioner. Vi inbjuder alla att verka för att stärka fred och välvilja i vårt land.

 

Idag vill vi uttrycka vår oro för den tilltagande antisemitismen och vår djupa solidaritet med Åbo judiska församling. Ni är våra bröder och systrar i detta vackra land som vi har byggt tillsammans. Vi känner djup sorg över de illdåd som har drabbat religiösa samfund i Åbo.

 

Som kristna är vi övertygade om att samarbete stärker freden. Vi utmanar alla att gå samman och erkänna varje människas och varje människogrupps odelbara människovärde och försvara det i ord och handling. Kyrkornas budskap om medmänsklighet är ytterst viktigt och aktuellt. Tillsammans också med dem som tror annorlunda kan vi övervinna rädsla och fientlighet.

 

Vi önskar fred till det judiska samfundet, fred till alla religioner och fred till vårt folk!

Med Kyrkornas världsråds ord: ”Livets Gud, led oss till rättvisa och fred.”

 

Helsingfors, den 30 januari 2020

 

Ekumeniska Rådet i FinlandSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.