SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska rådet uppmanar till bön för de drabbade på ön Lesbos

Ekumeniska rådet i Finland uppmanar till gemensam bön för den eldsvåda som drabbat flyktinglägret Moria på ön Lesbos i Grekland. I det internationella flyktinglägret bor ca 13 000 asylsökande under usla förhållanden. Ekumeniska rådet uppmanar kyrkor, församlingar och kristna att be för de drabbade asylsökandenas räddning och för beskydd för invånarna.

 

I vädjan skriver Ekumeniska rådet att situationen på ön Lesbos redan tidigare har varit ohållbar. ”Vi ber därför om vishet för beslutsfattarna och alla de som arbetar i en överansträngd situation. Vi har ett gemensamt ansvar för vår medmänniska.”Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.