SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska rådet valde styrelsen för åren 2022-2024

Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) har samlats till höstmöte i Uleåborg 2-3.11.2021. Rådet valde enhälligt ev.luth. kyrkans ärkebiskop Tapio Luoma till sin ordförande i mötet 2.11.2021. Ordförande och styrelsens mandatperiod är tre år.

 

Ärkebiskop Tapio Luoma har fungerat som ERF:s ordförande under åren 2019-2021. Ekumeniska Rådet i Finland har tre viceordföranden: ortodoxa kyrkans representant metropolit Arseni (suppleant: överdiakon Juha Lampinen), evangelisk lutherska kyrkans representant biskop Matti Repo (suppleant: dekanus Terhi Törmä) och Suomen Vapaakirkkos ordförande Jaakko Pihlajamäki (suppleant: översekreterare major Saga Lippo, Frälsningsarmén i Finland). Biskop Jari Jolkkonen valdes till ordförandes personliga suppleant.

 

De övriga styrelsemedlemmarna som valdes är:


Katolska kyrkan i Finland, broder Gabriel Salmela (suppleant: fader Marco Pasinato); Evangelisk lutherska kyrkan i Finland, TD Minnamari Helaseppä (suppleant: pastor Saara-Maria Jurva);

Evangelisk lutherska kyrkan i Finland, dosent TD Tomi Karttunen (suppleant: TD Jenni Krapu); Ortodoxa kyrkan i Finland, FD Minna Rasku (suppleant: föreningssekreterare Annakaisa Onatsu);

Missionskyrkan i Finland, församlingsföreståndare, pastor Markus Österlund (suppleant: församlingsföreståndare, pastor Roger Andersson)

och Anglican Church in Finland, Revd. Dr. Mika K. T. Pajunen (suppleant: Chaplain, Revd. Tuomas Mäkipää).

 

Olika tillsammans – strategi och tyngdpunkter för åren 2022-2024

Rådet har gjort strategiarbete under året 2021 och höstmötet godkände strategin för de kommande tre åren. Enligt strategidokumentet skall ERF bygga och stöda enheten mellan kristna kyrkor och organisationer samt stärka de kristna kyrkornas och gemenskapernas röst i samhället. Ekumeniska Rådet i Finland tillhör den internationella ekumeniska rörelsen som strävar efter Kristi kyrkas synlig enhet, och för dialog med andra religioner. Rådets tyngdpunkter för de kommande åren är följande:

2022 Lokalekumenik och hållbar framtid
2023 Inhemsk ekumenik och gemensam påverkan
2024 Internationell ekumenik och globalt ansvar
 

Banbrytaren för det ekumeniska arbetet i Uleåborg prosten Veijo Koivula har tilldelats Heliga Lammets Riddarorderns kommendörstecken

I samband med höstmötet 2.11.2021 har ärkebiskop Leo från den ortodoxa kyrkan i Finland tilldelat prosten TL Veijo Koivula kommendörstecknet av Heliga Lammets order. Heliga Lammets riddarorder är grundat av den ortodoxa kyrkan i Finland år 1935 och samfundet administrerar denna .

Ordförande för Ekumeniska Rådet i Finland ärkebiskop Tapio Luoma höll ett tacktal till prosten Veijo Koivula som har varit en central figur i det ekumeniska arbetet i Uleåborg och nationellt i närmare fyra decennier. Koivula arbetar som chef för centralregistret i Uleåborgs evangelisk-lutherska samfällighet och har fungerat i olika förtroendeuppdrag inom Ekumeniska Rådet i Finland sedan 1970-talet. Koivula har även fungerat som redaktör för flera verk som behandlar kyrkoåret, gudstjänstlivet och ikoner. Som person är han känd som en hjälpsam och flitig brobyggare som har ett hjärta för ekumenik.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.