SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska Rådets rekommendation till kyrkorna

Klimatuppvärmningen och dess inverkan på naturen som hotar hela skapelsen har varit bekant i forskarkretsar i många år. Också kyrkorna i den globala ekumeniska rörelsen har länge uppmärksammat klimat- och miljöfrågor. Under de senaste åren har många människor, särskilt den unga generationen, börjat fråga beslutsfattarna vad de tänker göra åt saken. Samma frågor riktas också till kyrkorna. 

 

Ekumeniska Rådets sektion för samhällsfrågor har under innevarande verksamhetsperiod ägnat sig åt klimatfrågor. Sektionen har undersökt på vilket sätt det ekumeniska samarbetet i Finland skulle kunna främja de målsättningar som finns i den rapport som den mellanstatliga klimatpanelen IPCC publicerade i fjol.

 

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finlands nyligen godkända energi- och klimatstrategi ”En kolneutral kyrka 2030” är ett viktigt och noggrant förberett dokument, vars förslag och målsättningar skulle kunna tas i bruk också i andra kyrkor.

 

Ekumeniska Rådet föreslår därför för sina medlemskyrkor att de bekantar sig med dokumentet ”En kolneutral kyrka 2030” och överväger att anpassa det för sin egen verksamhet och undervisning.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.