SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska Rådets vårmöte och -seminarium ordnas 21 september 2020 i Helsingfors

Bild: Tomisti/ Wikipedia CommonsEkumeniska Rådets i Finland styrelse har beslutat flytta Rådets generalmöte möte och -seminarium  21 september 2020 i Mikael Agricola kyrkan i Helsingfors där vi är Angliganska kyrkans gäster.

Seminariet öppen för alla, vi ber ändå vänligen att du stanner hemme ifall du har luftvägssymptom.


Hur svarar vi till klimatutmaningen? Kyrkorna gör framtid.


10.00             Seminariets öppnande ärkebiskop Leo           

10.15             Jordklotet i lågor: Hur svarar vi till den globala utmaningen, akademiker Markku Kulmala, Helsingfors universitet

10.45             Ekonomin som korrigerar eller fördärvar naturen, direktör Saara Kankaanrinta, Baltic Sea Action Group

11.15             Kyrkorna gör framtid, i panelen sakkunnig Ilkka Sipiläinen (ev.-lut. kyrkostyrelsen),

                      koordinator Laura Riuttanen (INAR) och broder Gabriel Salmela (Studium Catholicum). Panelens ledare prosten Risto Pontela.

12.00             Avslutning ärkebiskop Tapio Luoma

12.15             Kall lunch och kaffe (hygien tas i beaktande)

 

På mötet publiceras klimatforumets (i samarbete med ERF, INAR (HU) och Sitra) rapport Sofia Forum Suomi: Yhdessä kohti hiilineutraalia tulevaisuutta. Kannustimet, kehittäminen ja sääntely.

Som seminariets moderator verkar generalsekreterare Mari-Anna AuvinenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.