SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ekumeniska Rådet valde ordförande och ny styrelse för 2019-2021

Ärkebiskop Tapio Luoma valdes till ERF:s orförande 2019-2021

Ekumeniska Rådet i Finland, samlat till höstmöte i Jyväskylä 12.11.2018 valde enhälligt evangelisk-lutherska kyrkans ärkebiskop Tapio Luoma till ny ordförande. Ordförandens mandatperiod är tre år och inleds i början av 2019. Sittande ordföranden ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen ställde inte upp för omval. Inga andra av Rådets medlemssamfund hade nominerat ordförandekandidater


Ekumeniska Rådet i Finland har tre vice ordföranden till vilka valdes biskop Arseni, ortodoxa kyrkan i Finland (ersättare: överdiakon Juha Lampinen), biskop Matti Repo, ev.luth. kyrkan i Finland (ersättare: kyrkoherde Juha Rintamäki) och pastor Soile Salorinne, Finska metodistkyrkan (ersättare: Hannu Vuorinen, Frikyrkan i Finland).

 

Till övriga medlemmar i styrelsen valdes:  

Raimo Goyarrola, katolska kyrkan i Finland (ersättare: Gabriel Salmela);

Minnamari Helaseppä (ersättare: Eija Peura); Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Tomi Karttunen (ersättare: Jenni Krapu); Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

Jooa Sotejeff-Wilson, (ersättare Minna Rasku); Ortodoxa kyrkan i Finland

Mayvor Wärn-Rancken, Finlands svenska metodistkyrka, (ersättare: Håkan Björklund, Missionskyrkan i Finland)

Mika K. T. Pajunen (ersättare: Tuomas Mäkipää), Anglican Church in Finland

Till ordförandens personliga ersättare valdes Ilpo Rannankari.

ERF:s sittande ordförande (till årets slut) ärkebiskop emeritus Kari Mäkinen har fungerat sedan 2016. Före honom fungerade biskop Teemu Sippo (kat.) som ordförande och innan honom Jukka Paarma (luth.). Paarmas företrädare var ortodoxa kyrkans ärkebiskop Johannes och föregicks i sin tur av lutherska kyrkans ärkebiskop John Vikström. Bland rådets tidigare ordföranden har funnits ärkebiskopar, biskopar och andra kyrkliga ledare. Ekumeniska Rådet i Finland grundades år 1917.

Bild: Aarne Ormio

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.