SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

ERF på besök i Esbo domkapitel

 Fredangen den 10 september 2021 besökte ERF biskop Kaisamari Hintikka (Esbo ev.luth. stift). Man samtalade bland annat om ekumenik och religionsdialog, eftersom biskop Hintikka är viceordförande i RESA-forumet, där ERF är medlem.

 

På bild: generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken, biskop Kaisamari Hintikka och kyrkoherde Tuomas Mäkipää från Anglikanska kyrkan i Finland, som representerar ERF i RESA-forumets styrelse.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.