SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

ERF söker ANSVARSVECKANS KOORDINATOR

Uppgiften är ett vikariat för perioden 11.1.-31.12.2021. Ansvarsveckans koordinator koordinerar och utvecklar de finska kyrkornas gemensamma människorättskampanj, Ekumeniska Ansvarsveckan (). Läs mer om  (på finska).
Koordinatorn jobbar deltid (80 %), lönen enligt KyrkTAK kravgrupp 602.
Ansökningarna med  bilagor ska lämnas in per e-post senast 30.11.2020 kl. 12:00 till adressen suvi-tuulia.vaara(at)ekumenia.fi.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.