SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ett ekumeniskt webbinarium: Majoritet och minoritet i ett föränderligt kyrkligt landskap

Kuva: Gerd Altmann/Pixabay
Tid och plats: tisdag 11.5 kl. 10–12 via Teams

Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik vill bredda förståelsen för hur kristna i olika kyrkor och församlingar integreras och inkluderas i kyrka och församling i huvudstadsregionen, främst på svenska. Vi vill fördjupa det missionala perspektivet i vårt ekumeniska samarbete. Vi vill ge rum för personliga berättelser och utifrån dessa diskutera gemensamma utmaningar och upplevelser. Därför ordnar vi ett ekumeniskt webbinarium via Teams om majoritet och minoritet i ett föränderligt kyrkligt landskap. Välkommen!

Program

Välkommen
Mayvor Wärn-Rancken, Generalsekreterare för Ekumeniska Rådet i Finland

 

Inledning till seminariet
Sara Torvalds, Ordförande för sektionen för finlandssvensk ekumenik

 

Ett frikyrkligt perspektiv
Markus Österlund, Pastor i Andreaskyrkan

 

Ett katolskt perspektiv
Marta Schulman, Företagare

 

Ett ortodoxt perspektiv
Marie-Louise Litonius Projektledare

 

Ett lutherskt perspektiv
Pia Kummel-Myrskog, Biträdande chef för utrikesavdelningen vid Finska Missionssällskapet

 

Diskussion, avslutning och sammanfattning
Fader Heikki Huttunen, Ortodoxa kyrkan i Finland
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.