SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ett kristet lärjungaskap i ett postmodernt samhälle

Biskop emeritus Erik Vikström, pastor Henrik Nymalm och generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken deltog i panelsamtalet. Pastor Leif-Göte Björklund ledde diskussionen.

 

Generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken håller sitt anförande.Pastor Karl af Hällström bidrog till temat med sång. 

På söndag 17.9 ordnade Borgå svenska metodistförsamling en paneldiskussion om temat: ” För Borgå i tiden – om ett kristet lärjungaskap i ett modernt samhälle”. I panelen deltog biskop emeritus Erik Vikström (lut.), pastor Henrik Nymalm (mis.) och generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken (ERF). Pastor Leif-Göte Björklund från metodistförsamlingen fungerade som samtalsledare. Paneldeltagarna diskuterade om den kristna trons betydelse i den postmoderna tiden.

 

Mayvor Wärn-Rancken lyfte fram i sitt anförande att det postmoderna samhället präglas av individualism på olika nivåer. Den kristna tron påverkas också. Kyrkan består av relationer inte av en byggnad. Eric Zanders bok ” Church without walls”. Hon nämnde också om de goda erfarenheterna från Storbritannien som kallas Fresh Expression of Church – Nya sätt att vara en kyrka. Det handlar inte om en ny metod att vara en kyrka utan om att återupptäcka kyrkans ursprungliga DNA som är relationell och missionell gemenskap med Jesus i centrum. Lärjungaskap handlar om att leva som kristen i vardagen och möta människor där de är, konstaterade Mayvor Wärn-Rancken.

 

Pastor Henrik Nymalm citerade missionsbefallningen frå Matteus 28, där Jesus lovar vara med oss alla dagar intill tidens slut. Han konstaterade att om de kristna inte tror på det, har de spårat ut. Gud är med oss i varje tid. Han sade också att människans grundläggande behov år de samma. Kyrkan skall byggas på predikan, diakoni, bön, nattvard och gemenskap. ”Älska din nästa som dig själv” är Bibelns budskap till oss.

 

Biskop emeritus Erik Vikström konstaterade att vi lever inte bara i det postmoderna samhället utan också i postkristna Europa. Europa har ett kristet arv men lever sekulärt. Det är svårare att vara kristen i Europa därför att den kristna tron är så diffus. Vi lever också i nyhedendomen och är tillbaka på ruta noll. Vår tid påminner om den första kyrkans tid. De första kristna levde i små husförsamlingar med 5-20 personer som i Efesos eller Korinth. Han konstaterade att vi är i en urkristen situation. Paulus uppmanade de första kristna leva ut sin kristna tro. Han konstaterade också att kyrkan skall vara en oas med små oaser, trosgemenskaper i församlingarna.

 

Leif-Göte Björklund ställde också frågan vad som är det största problemet i vår tid. Alla tre var överens om att ensamhet. Kyrkan kan vara en gemenskap som kan svara på ungas och äldres ensamhet om den vågar.

 

Pastor Karl af Hällström (luth.) bidrog med tankar i temat genom sånger och psalmer.

 

Text: Mayvor Wärn-RanckenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.