SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Europeiska kyrkor möts i Tallinn i juni

Europeiska kyrkokonferensen (Conference of European Churches CEC) samlas till generalkonferens i Tallinn 14–20.6.2023. Generalkonferensens uppgift är bland annat att utvärdera CEC:s verksamhet och ställa upp mål för de kommande fem åren.

Temat för generalkonferensen är Talare vid konferensen är bland andra den tyska sociologen Hartmut Rosa, tidigare biskopen av Canterbury Rowan Williams och den ekumeniska patriarken BartolomeusHuvudevenemanget sänds direkt över nätet. 

 

Ukrainas situation på agendan

Vid generalkonferensen behandlas också frågor som fokuserar på kyrkornas situation i konfliktområden, framför allt Ukraina. Därifrån deltar också talare. Talarnas namn och tidtabellen publiceras inom kort.

Rysslands anfallskrig och Ukrainas nöd syns också på andra sätt i konferensens arbete. Projektet Pathways to Peace listar projekt och målsättningar som man hoppas att medlemskyrkorna deltar i. Tanken är att verka tillsammans för att främja en rättvis fred. Kyrkorna funderar också över sin roll idag och speciellt efter att kriget tar slut.

 

Ekumenisk delegation från Finland

Från Finland deltar fyra delegater för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, en delegat för ortodoxa kyrkan i Finland, en delegat för Förenade Metodistkyrkan (United Methodist Church) och representanter från Ekumeniska Rådet i Finland. Dessutom deltar rådgivare och unga mötesassistenter från Finland. Allt som allt samlas närmare 500 mötesdeltagare i Tallinn.

 

Europeiska kyrkokonferensen är ett ekumeniskt samarbetsorgan för protestantiska, lutherska, ortodoxa och anglikanska kyrkor. Till kyrkokonferensen hör ca 125 kyrkor från alla länder i Europa. Konferensen strävar efter att främja kyrkornas enhet, fred och mänskliga rättigheter i Europa.

 

Mera information: 
ecklesiastikrådet Kimmo Kääriäinen, Evangelisk-lutherska kyrka i Finland, 

, tfn 040 5221 464 
Maria Mountraki, Ortodoxa kyrkan i Finland, , tfn 040 481 9240

 

 
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.