SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Finlands religiösa ledare: Mitt i krisen har vi vår trygghet hos den Högste

Vi lever i en tid med undantagslagar orsakade av coronapandemin. Vårt samhälle har börjat trygga de svagaste riskgrupperna och strävar efter att garantera sjukhusvård åt dem som behöver det. Man strävar efter att speciellt skydda de äldre åldersgrupperna från smitta. Vi uppmanar alla att delta i detta arbete. Kärleken till medmänniskan kallar oss till försiktighet och ansvarsfullhet och till att följa de begränsningar och rekommendationer som myndigheterna har gett.

 

Våra böner minskar inte trots att våra församlingars sammankomster begränsas. Tvärtom är vår bön gemensam och stark. Vi minns särskilt de ensamma och gamla, de sjuka och de som är rädda och ångestfyllda för att bli sjuka. Vi minns familjerna och barnen. Vi minns också beslutsfattare, sjukvårdspersonal och alla dem som arbetar under svåra omständigheter för dem som lever.

  

Vi uppmanar var och en att bry sig om människor runtomkring genom att komma ihåg dem med telefonsamtal och vardaglig hjälpsamhet. Vi visar kärlek till medmänniskan genom att undvika smitta och därigenom visa omsorg om våra närmaste såväl som främlingar. Ingen får lämnas ensam. Istället får vi finna vägar för att kunna lyssna till och stöda varandra också utan fysisk närhet och kontakt.

 

Hopp och en positiv tro på framtiden ger kraft i svåra tider. Det är gott att stilla sig och märka hur naturen väcks till liv under våren. Kriser har en början och ett slut. De kan hjälpa oss att inse hur viktiga våra närmaste är och hur viktigt det är för oss att hjälpa de mest utsatta i våra samfund. Som religiösa ledare i Finland ber vi om beskydd för mänskligheten och särskilt för var och en som insjuknat. Vårt skydd finns hos den Högste.

 

Helsingfors den 20 mars 2020

 

Ordförande Yaron Nadbornik

RESA-forumet rf, ordförande

De judiska församlingarna i Finland

 

Ärkebiskop Tapio Luoma

Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland

 

Ärkebiskop Leo

Ortodoxa kyrkan i Finland

 

Generalvikarie, fader Marco Pasinato

Katolska kyrkan i Finland

 

Ordförande Gölten Bedretdin
Finska Islam-församlingen


Ordförande Anas Hajjar

Islamska Rådet i Finland

 

Generalsekreterare Mari-Anna Auvinen

Ekumeniska Rådet i FinlandSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.