SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

 Föreslå årets 2020 ekumeniska gärning

Utmärkelsen Den ekumeniska gärningen beviljas även i år. Genom utmärkelsen lyfter man fram ett ekumeniskt initiativ eller en verksamhet som stärker den ekumeniska attityden och för vidare strävanden efter Kristi kyrkas synliga enhet.

 

Utmärkelsen kan beviljas till ett projekt eller en idé. Den kan ges till en enskild person, grupp eller organisation, en eller flera församlingar. Man kan belöna både nya idéer och ekumenisk kontinuitet och uthållighet.

 

Alla kan ge förslag på mottagare till utmärkelsen. Förslagen sänds senast 30 november till styrelsen för Ekumeniska Rådet i Finland:

 

ERF:s styrelse besluter om mottagaren och diplomet överlämnas vid ERF:s vårmöte.

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors