SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Församlingarna visar sitt stöd för Ukraina på årsdagen av Rysslands invasion

Församlingar agerar för Ukraina – Kyrkklockor för fred ringer runt om i landet


Församlingarna ordnar 24 februari 2023 evenemang där man minns offren för kriget och ber för det ukrainska folket. Exempel på det församlingarna ordnar:

§  I Åbo domkyrka hålls en bönestund på fredag 24.2 klockan 12 där ärkebiskop Tapio Luoma och Åbo ortodoxa församlings kyrkoherde fader Ion Durac Kyrkklockorna ringer i alla kyrkor utom i Kakskerta och Kustö kyrkor.

§  På fredag kväll tänds ett hav av ljus på Helsingfors domkyrkas trappor. Under kvällen ljuder hoppets klockor i stadens alla kyrkor och olika kyrkosamfund stämmer in i klockringningen. Vid evenemanget vid domkyrkans trappa sjunger en kör från föreningen för ukrainare i Finland och en kvartett från Ylioppilaskunnan Laulajat. Evenemanget ordnas av kyrkliga samfälligheten i Helsingfors, Helsingfors stad, Helsingfors universitet, statsrådets kansli och Ukrainalaisten yhdistys Suomessa ry.

§  Församlingarna i Vasa ringer i sina kyrkors klockor 24.2 klockan 12. I Trefaldighetskyrkan ordnas en tvåspråkig andaktstund klockan 12 som hålls av kyrkoherdarna Tuomo Klapuri och Mikael Forslund. För musiken står kantor Tarja Viitanen (sång), Oleksandra Shevchenko (piano), och Cantiucum Maris Ensemble. Också ortodoxa församlingen i Vasa ringer samtidigt i kyrkklockorna.

§  Församlingarna i Tammerfors visar stöd för Ukraina genom att ordna en fredsbön i parken Kiovan puisto på årsdagen av krigsutbrottet 24.2 klockan 18.30. Biskop Matti Repo talar och borgmästare Anna-Kaisa Ikonen framför stadens hälsning. Invid parken finns Kaleva kyrka som lyses upp i den ukrainska flaggans färger.

§  I Kuopio ringer man i kyrkoklockorna i alla kyrkor. På fredag klockan 12 minns man det ukrainska folket i samband med en andakt i fastetid. En kör sjunger till stöd för Ukraina på Kuopio domkyrkas trappa klockan 18. Man förväntar sig att 150–200 sångare från olika körer deltar. Körsången pågår i ca 10 minuter.

§  I Joensuu ringer klockorna i alla kyrkor. I Pielensuu kyrka ordnas andakt och möjlighet till samtal klockan 12–14. Joensuu kyrka är öppen klockan 18–19, då kan man tända ljus i kyrkan och be för fred.

§  I församlingarna i Uleåborg ringer kyrkklockorna i alla kyrkor 24.2 klockan 12. I Uleåborgs domkyrka finns möjlighet att bli stilla och tända ett ljus till minne av offren för kriget klockan 12–13.

§  I Rovaniemi ringer kyrkklockorna, och man flaggar med Finlands och Ukrainas flaggor klockan 9–16. Dessutom ordnas en kyrkokonsert till stöd för Ukraina ”Tuki Ukrainalle” 23 mars.

§  Flera kyrkor runt om i Lahtis ringer i kyrkklockorna på fredag 24.2 klockan 12. I Korsets kyrka ordnas en andakt till stöd för Ukraina genast efter klockringningen.

§  Salon seurakunta ringer i alla sina kyrkor på fredag 24.2 klockan 12. I Salo kyrka i centrum ordnas en andakt klockan 17.

§  I Villmanstrand ringer man i kyrkklockorna i Villmanstrands kyrka, Lappee Maria kyrka, Sammonlahti kyrka, Lauritsala kyrka och Joutseno kyrka.

Också ärkebiskop Leo av Helsingfors och hela Finland uppmanar de ortodoxa församlingarna att stämma in i klockringningen för fred i mån av möjlighet. I Uspenskijkatedralen i Helsingfors förrättas bön för fred 24.2 klockan 10. Den trespråkiga bönen (finska, engelska, ukrainska) förrättas av fader Alexander Zanemonets och överdiakon Andreas Salminen. Efter gudstjänsten håller ärkebiskop Leo ett kort tal. Det går att följa med gudstjänsten via Helsingfors ortodoxa församlings Youtubekanal. Till gudstjänsten har man bjudit in Ukrainas ambassadör Olga Dibrova. Ortodoxa kyrkan i Finland deltar också i ett ekumeniskt evenemang som ordnas samma kväll på Senatstorget.


Fredagen den 24 februari bjuder United Methodist Church of Ukraine in alla till en bönegudstjänst för Ukraina. Programmet innehåller en gudstjänst från Ukraina, Uzhhorod och Kamyanitsa - böner från ukrainska och internationella ledare och en kort predikan av biskop Christian Alsted.
Följ med Zoom till en bönegudstjänst för Ukraina ett år efter invasionen fredagen den 24 februari kl. 10.00 östeuropeisk tid / 16.00 centraleuropeisk tid / 17.00 östeuropeisk tid.
Mötes-ID: 860 6815 5833
Lösenkod: 795211Se även:


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.