SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Från majoritet till minoritet - se inspelningen från webbinariet

En inspelning av webbinariet finns  .

Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik vill bredda förståelsen för hur kristna i olika kyrkor och församlingar integreras och inkluderas i kyrka och församling i huvudstadsregionen, främst på svenska. Sektionen ville fördjupa det missionala perspektivet i vårt ekumeniska samarbete och ge rum för personliga berättelser och utifrån dessa diskutera gemensamma utmaningar och upplevelser. Därför ordnade sektionen den 11 maj 2021 ett ekumeniskt webbinarium  om majoritet och minoritet i ett föränderligt kyrkligt landskap. 

Program

Välkommen
Mayvor Wärn-Rancken, Generalsekreterare för Ekumeniska Rådet i Finland

 

Inledning till seminariet
Sara Torvalds, Ordförande för sektionen för finlandssvensk ekumenik

 

Ett frikyrkligt perspektiv
Markus Österlund, Pastor i Andreaskyrkan

 

Ett katolskt perspektiv
Marta Schulman, Företagare

 

Ett ortodoxt perspektiv
Marie-Louise Litonius Projektledare

 

Ett lutherskt perspektiv
Pia Kummel-Myrskog, Biträdande chef för utrikesavdelningen vid Finska Missionssällskapet

 

Diskussion, avslutning och sammanfattning
Fader Heikki Huttunen, Ortodoxa kyrkan i Finland


Med på bilden Pia Kummel-Myrskog (FMS), Marie-Luise Litonius (ort), Markus Österlund (Misionskyrkan i Finland), generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken (ERF), Maria Sten (luth.), Sara Torvalds (kat.) och Marta Schulman (kat.).


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.