SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Funktionshindrade kvinnors roll i samhället och i kyrkorna


Seminarium på kvinnodagen 8.3.2023 kl. 12.30-15Mikael-salen, Södra kajen 8, Helsingfors och på distans
Hur bryter vi ner barriärer i arbetslivet? Konkreta lösningar: Vad kan kyrkorna göra för att stärka kvinnor med funktionshinder? Hur kan evenemang som är öppna för alla vara verkligt tillgängliga? Hur ska man tänka kring tillgänglighet i frågan om produktion av material, tolkning, kvoter för funktionshindrade? Hur kan man skapa trygga situationer i kristna sammanhang för att lyfta fram ojämlikheter?

Välkommen till detta tvåspråkiga (finska + svenska) evenemang som är öppet för alla och kostnadsfritt! Tolkning till teckenspråk.

Registrering senast 3.3. via adressen 

Program
12:30 Evenemanget börjar
12:35 Ledande sakkunnig, dosent Minna-Liisa Luoma (THL) (fi)
12:50 Pirkko Mahlamäki: Funktionshindrade kvinnors ställning i det finländska samhället (fi)
13:10 Kaffepaus
13:30 Annica Wahrman, Hörselskadade i arbetslivet (HiA) (sve)
13:50 Pastor Hannele Juutinen, Messukylän seurakunta (fi)
14:15 Diskussion och frågor från publiken
15:00 Evenemanget slutar

Arrangörer: Ekumeniska Rådet i Finland, Kyrkostyrelsen för evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, i samarbete med Step-utbildningen.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.