SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Generalkonferensen för europeiska kyrkokonferensen inleds i Tallinn 14 juni

Europeiska kyrkokonferensens (Conference of European Churches, CEC) generalkonferens samlas 14–20 juni i Tallinn i Estland.

Temat för generalkonferensen är Under God’s blessing – shaping the future. Talare under konferensen är bland andra den tyska sociologen Hartmut Rosa, tidigare ärkebiskopen av Canterbury Rowan Williams och den ekumeniska patriarken Bartolomeus. Under mötet behandlas också frågor som koncentrerar sig på kyrkornas situation i konfliktområden. De huvudsakliga programpunkterna sänds direkt över nätet.

– Vid Europeiska kyrkokonferensens generalkonferens tar man ställning till aktuella frågor i Europa. Naturligtvis lyfts Rysslands anfallskrig mot Ukraina fram i diskussioner och ställningstaganden. Vid generalkonferensen diskuteras också vad kyrkorna kan göra tillsammans för att bygga fred i Ukraina och vilken roll de kan ha då kriget tagit slut, säger chefen för kyrkostyrelsens utrikesavdelning Kimmo Kääriäinen.

 

Ekumenisk delegation från Finland

I generalkonferensen deltar närmare 500 mötesgäster och ekumeniska samarbetsparter från olika delar av Europa. Till delegationen för Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland hör biskopen i Tammerfors Matti Repo, Kyrkostyrelsens kanslichef Pekka Huokuna, sakkunnig vid kyrkostyrelsens utrikesavdelning Laura Huovinen och teologen Aino Vihonen.

Rådgivare är chefen för Kyrkans utrikesavdelning Kimmo Kääriäinen och ledande sakkunnig Tomi Karttunen. Ortodoxa kyrkan i Finland representeras av fader Teemu Toivonen och pastor Sarah Tiainen representerar United Methodist Church. Från Ekumeniska rådet i Finland deltar generalsekreteraren Mayvor Wärn-Rancken och koordinator Suvi-Tuulia Vaara. Dessutom deltar stuertar, det vill säga unga mötesassistenter, från Finland.

 

Generalkonferensen kommer att välja en ny centralkommitté för Europeiska kyrkokonferensen och till finländsk medlem i styrelsen föreslår evangelisk-lutherska kyrkan professor Pamela Slotte vid Åbo Akademi.

Estlands medlemskyrkor är värdar

Generalkonferensen är det högsta beslutandeorganet för Europeiska kyrkokonferensen och den samlas vart femte år. Europeiska kyrkokonferensens centralkommitté ansvarar för att generalkonferensens beslut verkställs. Generalkonferensen är den 16 i ordningen och värdar för konferensen är medlemskyrkorna i Estland.

Europeiska kyrkokonferensen är ett ekumeniskt samarbetsorgan för protestantiska, lutherska, ortodoxa och anglikanska kyrkor. Till kyrkokonferensen hör ca 125 kyrkor från alla länder i Europa. Konferensen strävar efter att främja kyrkornas enhet, fred och mänskliga rättigheter i Europa.

 

(på finska)

 

Mera information: 
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, chefen för Kyrkostyrelsens utrikesavdelning Kimmo Kääriäinen, tfn 040 5221 464,  
Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, ledande sakkunnig vid Kyrkostyrelsens utrikesavdelning Tomi Karttunen, tfn 050 594 1713,
Ortodoxa kyrkan i Finland, Maria Mountraki, tfn 040 481 9240,Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.