SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Generalsekreterare Anders Göranzon besökte Ekumeniska Rådet

Svenska bibelsällskapets generalsekreterare Anders Göranzon besökte Ekumeniska Rådet onsdagen den 26 april 2023. Göranzon höll huvudanförandet vid seminariet Bibeln och yttrandefriheten som hölls i lutherska Kyrkans hus, Södra kajen 8, Helsingfors. En inspelinng av seminariet kan ses på . Före seminariet informerade om Göranzon om Bibelsällskapets verksamhet för Ekumeniska Rådets personal och representanter för Sektionen för finlandssvenska ekumenik och några av Rådets medlemskyrkor.

 

 

Svenska Bibelsällskapet bildades 1815 som en lekmannarörelse för att ge Sverige tillgång till Bibeln. Sedan 1947 är organisationen ekumenisk. Bibelsällskapet är idag en ideell förening. Högsta beslutande organ är huvudmannarådet som består av representanter för kyrkor och samfund, Svenska Akademien, Kungliga Vitterhetsakademien och Ekumeniska rådet i Finland, som representeras av Linus Stråhlman (luth.).

Svenska Bibelsällskapets målsättning är att göra Bibeln översatt, känd, spridd och använd. Ett av de viktigaste redskapen är Bibeläventyret, ett icke-konfessionellt läromedel för skolans åk 4-5. Man jobbar enligt principen ”edutainment”. Att lära sig om Bibeln ska vara roligt och lekfullt, vilket innebär att inlärningen sker med hjälp av rörelser och olika visuella hjälpmedel. En karta i klassrummet över Israels historia visar ”Bibelns ABP” (Assyrien, Babylonien, Persien) och eleverna lär sig vilka händelser och gestalter som förknippas med bibelberättelsernas historiska skeden.

 

Bibelöversättning är ett ständigt pågående projekt, berättade Göranzon. Det är snart 500 år sedan Nya testamentet kom på svenska och språkutvecklingen går snabbt. Nya viktiga handskriftsfynd har gjorts de senaste åren, bland annat har man i Vatikanmuséet hittat dokument som återanvänts inte bara en, utan två gånger. Bibelforskningen tvingas också allt mer beakta inflytandet av den samtida judendomen och romarrikets kontext. Också den paulinska forskningen har gått framåt sedan 1970-talet. Numera behöver man också fundera på ett mera inkluderande språk (”syskon” i stället för ”bröder”, t.ex.) och hur olika ideologier kan påverka översättningsarbetet.  

 

Att vi på svenska har fått flera olika översättningar och parafraser är en tillgång. Förutom Bibel 1917 och Bibel 2000, som är officiella översättningar i många kyrkor, har vi Svenska Folkbibeln, NU-bibeln och parafrasen The Message, som pastorn och författaren Tomas Sjödin inspirerats av. Dessutom har Bibeln utkommit på samiska och tornedalsfinska. Katolska kyrkan i Sverige har dessutom gett ut en studiebibel som bygger på Bibel 2000. Det viktiga är att människor lär sig använda Bibeln och inte ställa översättningar mot varandra, betonade Göranzon.

 

”Här börjar evangeliet” är Bibelsällskapets provöversättning av Markusevangeliet, Filipperbrevet och Första Johannesbrevet. Publikationen ”Mötesplatser” innehåller tio texter för studier och förberedelser inför predikan. Den grekiska grundtexten presenteras vid sidan av motsvarande text ur Bibel 2000. Det nya är en provöversättning för Nya testamentet 2026 och översättarkommentarer som lyfter fram några viktiga språkliga saker att ta hänsyn till.  

 

Mera information om Svenska Bibelsällskapet, publikationer och annat material finns på

Text: Jan EdströmSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.