SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Genom de kristnas växelverkan kan främlingskap utbytas i gemenskap - Ekumeniska missionhelgen 10.-11.10.2020

De kristnas gemensamma hålls 10-11.10.2020 med temat Det dubbla kärleksbudet. Kyrkorna och kristna överallt får ta del i Guds mission, Missio Dei. Guds mission är kärlekens mission genom vilken hela skapelsen finns till också för att glädja människan. Genom kärleken sände Gud sin Son för att befria en fallen värld och genom kärlek kallar oss den heliga Anden, vårdar och helar. Kärleken gör oss delaktiga av Guds kärlek och sänder oss att tjäna vår nästa i kärlek. Det dubbla kärleksbudet påminner oss om detta kärlekens uppdrag. Som hans egna får vi förbli vid kärlekens källa och ösa ur den varje dag till glädje för vårt arbete och uppdrag. 

 

När vi förbereder oss att fira den ekumeniska missionshelgen är det bra att göra det tillsammans med andra kyrkor och samfund. Kärleken knyter oss samman och denna enhet är enligt Jesus ett vittnesbörd för världen. Missionshelgens material är inte tidsbundet, utan kan användas också i andra sammanhang. Detta ekumeniska material har tagits fram av en arbetsgrupp vars medlemmar utsetts av Ekumeniska Rådet i Finland, Finska Missionsrådet och Finska frikyrkorådet.

 

Må Gud välsigna vår ekumeniska missionshelg. Må det bli en kärlekens, gemenskapens och enhetens fest! 

Mari-Anna Auvinen

generalsekreterare

Ekumeniska Rådet i FInland

 

Materialet i pdf-format:

lahetyspyha_2020_missionshelg_aineistovihko(2).pdf

 

 


Den nygifte prins Charles fick en gång en fråga om kärlek. En något besvärad prins svarade reportern ungefär såhär: ”Ja, vad det nu sedan egentligen betyder…” De flesta, åtminstone prinsens brud, s...

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.