SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Global Christian Forum - nya vindar för den ekumeniska rörelsen

Vasemmalta Jean-Daniel Plüss, Svenska Pingstmissionen, GCF generalsekreterare Casely Essamuah ja Jane Paone, Fräslningsarmé.

 Vid Kyrkornas världsråds generalförsamling i Karlsruhe, Tyskland, finns ett tältområde där olika kristna organisationer och föreningar kommer presenterar sin verksamhet. En av dessa är Global Christian Forum (GCF), som syftar till att främja relationer mellan olika kristna samfund som inte har någon dialog med varandra eller som bara talar med utvalda partneri. Bland medlemmarna finns afrikanska samfund, karismatiska samfund, invandrarkyrkor, protestantiska, ortodoxa, romersk-katolska, pingstkyrkor och evangeliska kyrkor. Forumet fungerar som en brobyggare, kan öppna nya möjligheter till diskussion och nätverkande och ge ny kraft åt den internationella ekumeniska rörelsen.


Medlemmarna i Global Christian Forum representerar både frikyrkorna och de gamla kyrkorna samt internationella kristna organisationer. Syftet är att bygga upp förtroende och dialog mellan kristna från helt olika grenar av kristendomen. Forumets styrka ligger i den öppna dialogen och i att undanröja fördomar genom att lära känna varandra.

 

Syftet är att bygga upp förtroende och dialog mellan kristna från helt olika grenar av kristendomen. Forumets styrka ligger i den öppna dialogen och i att fördomar undanröjs genom att man lär känna varandra. Man delar en personlig tro på Jesus och betonar jämlikhet och ömsesidig respekt.


De största finansiärerna av forumets arbete är Kyrkornas världsråd (WCCH) och World Evangelical Alliance (WEA). Det finns också ekonomiskt stöd från olika konfessioner, t.ex. från Lutherska världsförbundet och katolska kyrkan.

GCF styrs av en internationell kommitté med 30 medlemmar från olika kristna traditioner. Generalsekreterare är pastor Dr Casely Essamuah. Nästa generalförsamling kommer att hållas i Ghana 2024.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.