SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Gott samarbete i Ekenäs

Ekenäs metodistkyrka

Tuulikki ForsbäckMayvor Wärn-RanckenEkenäs är en liten, gemytlig stad i Västra Nyland. Egentligen är den en tätort i Raseborgs stad. Ekenäs slogs samman med Karis och Pojo 2008/2009 och den nya kommunen fick namnet Raseborg. Svenskan är majoritetsspråket i Ekenäs. Generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken besökte Ekenäs på söndag 7.5.2023 och berättade om Ekumeniska Rådets i Finland verksamhet och fick samtidigt veta vilka gemensamma projekt stadens församlingar har tillsammans.  

 

 

- I Ekenäs finns ett gott samarbete församlingarna emellan, berättar Tuulikki Forsbäck från metodistförsamlingen. Församlingarnas ledare samlas en gång i månaden för att träffa varandra och dela gemenskap med varandra.

 

- Församlingarna Ekenäs svenska ev.-luth. församling, Missionskyrkan i Ekenäs, Ekenäs svenska metodistförsamling och Betesda Church (pingst) har gemensamma projekt både på Ekumeniska böneveckan för kristen enhet samt på Ansvarsveckan.  Diakonin och hjälparbetet är också stark i staden. Vänstugan är en förening, där alla fyra församlingarna är med, och man turas om att ha andakter på fredagar före lunchen. Besökare kan frivilligt delta i andakten, som hålls före lunchen. Vänstugan är öppen från måndag till fredag.  Man delar också ut bröd och matportioner, som man får från skolorna.

 

- Matbanken är ett annat projekt där alla församlingar har varit involverade ifrån början, men fungerar den lutherska församlingen som huvudansvarig. Matbanken finns i en gammal affärslägenhet och utdelningen baserar sig på kundens behov.

 

- Varje lördag är det gemensam bön, som roterar mellan frikyrkorna, berättar Tuulikki Forsbäck. Sedan finns det också ”Raseborgsbönen”, som arrangeras av de tre frikyrkorna gemensamt. Raseborgsbönen samlas 1-2 gånger per termin. Man ber för församlingarna och stadens behov. Man frågar också vilka behöv finns i staden och stadens representant deltar ofta i tillställningen och presenterar teman man kan be för.

 

Sedan ordnar vi också gemensamma gudstjänster och gästar varandras gudstjänster, avslutar Tuulikki Forsbäck.

 

Intervju: Mayvor Wärn-RanckenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.