SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Hållbarhetsboken - Ett kristet perspektiv till hållbarhetsmålsättningarna

Kan Bibeln, den kristna tron och teologiska reflektioner vara till hjälp när man vill uppnå hållbarhetsmålsättningarna? Denna fråga är i fokus i Ekumeniska Rådet i Finlands publikation Hållbarhetsboken - Ett kristet perspektiv till hållbarhetsmålsättningarna som utkommer i oktober 2021. Publikationens inlägg, reflektionsfrågor, bibeltexter och böner utmanar församlingar till att se nrämare på FN:s målsättningar på hållbar utveckling och ger verktyg till den enskilde kristnes reflektion kring frågorna om hållbar framtid.

Publikationen lämpar sig som stöd för olika handledare, eftersom den kan användas i enskilt eller grupparbete i kyrkor, hem och skolor.

 

Publikationen är en del av kyrkornas och de kristna organisationernas människo- och ansvarskampanj Ekumeniska Ansvarsveckan   och är en översättning från Norges kristna råds producerade material .

Publikationen på finska:

 

Ladda ned publikationen:


Pdf-dokument för webben:

halbarhetsboken_sv_21_uppslag_web(1).pdf 

 Pdf-dokument för utskrivning:

halbarhetsboken_sv_21_separata_sidor_print.pdfSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.