SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

HÖSTEN 2020 VID EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

Bild:Antti Kruus
Hösten 2020 är fylld med evenemang vid Ekumeniska rådet i Finland. Vi kommer att bedöma vilka fysiska möten är möjliga att ordna med tanke på eventuella mötesrestriktioner på grund av koronaviruset i augusti-september.

Välkommen till Ansvarsveckans webinar den 8 september
Seminariet presenterar några av Ansvarsveckans människorättskämpar. Anmälningar senast den 31 augusti på adressen:
Webinaren på Facebook:

Lokalekumenisk forum den 26 september i Åbo
Forumet ordnas som ett samarbete mellan ERF:s sektions för lokalekumenik, församlingarna i Åbo och Ilomantsi ortodoxa församling och har ekumeniska vänverksamhet mellan församlingar som tema. Mera information och anmälningar senast den 4 september på adressen:

Publikationen Näkökulmia ekumeeniseen missiologiaan publiceras den 15 september kl. 17 i Mikael-salen i Kyrkans hus (Södra kajen 8, Helsingfors).

Miten vastaamme ilmastohaasteeseen? Kirkot tekevät tulevaisuutta -seminarium vid ERF:s generalmöte den 21.10. klo 10-12.15  i Mikael Agricola kyrkan i Helsingfors. Gästtalare bland annat professor Markku Kulmala från Helsingfors universitet ja Elävä Itämeri -stiftelsens ordförande Saara Kankaanrinta.

ERF:s höstseminarium Rukouksen voima kantaa; kriisiaika ja hengellinen ykseys den 6 oktober i Uleåborg i samband med ERF:S höstmöte. 

Ekumeniska missionshelgen 10.–11.10.2020. Temat i år är Dubbla kärleksbudet. Materialet uppdateras till vår webbsida på hösten. 

En seminariedag med temat Kallelse  21.11 i Åbo. Nordisk Ekumenisk Kvinnokommitté (NEKK)  ordnar det internationella seminariet.

Ekumeniska ansvarsveckan hålls 18-25.10.2020. Temat är Människorättskämpar och Ansvarsveckan  lyfter upp vikten av att försvara de mänskliga rättigheterna och möjligheterna att främja människorättsfrågor. Material och information:

Ekumeniska böneveckan för kristen enhet 18.-25.1.2021. Årets 2021 material kommer från klostret Grandchamp i Schweiz. Veckan fokuserar på bibelstället Johannes 15:5-9. Materialet publiceras på finska och svenska under hösten 2020. Mera information om ekumeniska böneveckan:

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.