SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

 I gränslandet mellan öst och väst – sökandet efter ett ortodoxt gudstjänstspråk

Seminarium den 8 oktober 2019, Kulturcentret Sofia (Kallviksuddsvägen 35, Helsingfors)

Ekumeniskt seminarium tisdagen den 8 oktober 2019 med anledning av de nyss utkomna översättningarna av ortodoxa gudstjänster och böner Hieratikon – gudstjänstbok för präst och diakon samt Ortodoxa böner.
 Utrymme för diskussion ges (moderator Max Arhippainen).

Program

Kl. 13:30 Kaffe

Kl. 14:00 Välkomstord av Fader Ambrosius

Vad har översatts och varför? Prost Mikael Sundkvist, projektledare

Kl. 14:30 De nationella minoriteternas uppgift i nutida Finland: gästfrihet som ekumenisk grundhållning, Björn Vikström, universitetslärare, tidigare biskop i Borgå

Kl. 15:15 Hieratikon – en luthersk kommentar, Sixten Ekstrand, direktor för Kyrkans central för det svenska arbetet

Kl. 16:00 Öst och Väst – vad kan de lära av varandra? Fader Anders Ekenberg, professor emeritus (Uppsala)

Kl. 17:00 Aftongudstjänst på svenska

Seminariet är öppet för alla. Fritt inträde.

Välkomna!Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.