SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

INHIBERAD: Stephen Heap besöker Finland

Kuva StockSnap /Pixabay

Besöket är inhiberad, vi utreder möjligheten att orda ett annat besök på hösten 2020.

 

Före detta ledande universitetspastor i London och ärkebiskopens sakkunnig inom högskolefrågor, Stephen Heap besöker Finland och föreläser med temat Chaplaincy today: handling religion in contemporary universities. Efter föredraget finns det möjlighet till diskussion om religionens roll i läroanstalter så väl i Storbritannien som i Finland. Välkommen!

 

Anmälan elektroniskt senast den 30 mars på adressen:

 

Pastor Stephen Heap är en brittisk baptistpastor som har verkat i lokala församlingar, som universitetspastor och som nationell rådgivare i ärenden som rör kyrkor och universitet. Efter att han lämnade heltidsarbetet fick han en akademisk roll i Winchester universitet.

Han föreläser och skriver om mission, pastorskap och utbildningsfrågor.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.