SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Intervju med Perry Johansson

Ekumeniska Rådet i Finlands långvarige ekonomiansvariga Perry Johansson går i pension 1.1.2022, men redan nu har han tagit ett steg tillbaka och tar ut alla sina semesterdagar innan pensionsdagarna börjar. Jag träffar honom en onsdag i ERF:s lokaler i Helsingfors, en av de sista gångerna han fysiskt är på plats.

 

 

Perry, vem är du, varifrån kommer du och vem hör till din familj?

-  Jag är Perry Johansson, kommer ursprungligen från Borgå och är ensamstående, men till min närkrets hör också min mamma och mina bröder med familj.

 

Vad allt har du sysslat med under ditt aktiva arbetsliv?

-  Jag har jobbat i restauranger med olika uppgifter, på Viking Line, som börsmäklare, som ekonomiansvarig inom Frälsningsarmén och nu de senaste 20 åren för Ekumeniska Rådet i Finland.

 

När fick du din första kontakt med ekumeniken?

- Min första kontakt till ekumeniken skedde nog här, via ERF.

Finns det något speciellt minne du har från din tid vid ERF? Finns det något du harmas över?

-  Jag har goda minnen från alla resor som jag gjort i ERF:s regi. Resor till Geneve, London, Bryssel, Wien, resor till Kyrkornas världsråds och Lutherska världsförbunds högkvarter.

Det har också varit med glädje jag följt med utvecklingen vid ERF. Först var Ekumeniska Rådet främst ett diskussionsforum för kyrkliga ledare, men nu har verksamheten en bredare basis. Verksamheten har blivit proffsigare, där en mer samhällsaktiv roll vuxit fram. I sakta mak har olika kontakter till olika ministerier vuxit fram och t.ex. år 2007 var ERF starkt involverad i frågan om kyrkoasyl. Det är mycket bra. Och det finns nog ingenting jag ångrar eller harmas över nu i efterskott.

 

- Vilka planer har du nu när du blir dagledig?

Jag tänker läsa, möjligen sjunga i kör, men mest ta hand om huset min mamma ännu bor i i Borgå. Kanske kunde jag bli volontär nånstans.

 

Vilka hälsningar skulle du vilja förmedla ERF och det ekumeniska folket i Finland?

- Fortsätt med det goda arbetet som påbörjats, framför allt det synliga arbetet och den positiva samhällspåverkan som sker även mot statsmakten.

 

Perry Johansson blev officiellt avtackad i samband med ERF:s höstmöte 2.11.2021 i Uleåborg. Ekumeniska Rådet i Finland med alla dess samarbetspartners vill tacka Perry Johansson för hans gåvor och hans insatser för det ekumeniska arbetet i Finland. Vi önskar dig välförtjänade och avslappnade pensionsdagar!


Perry Johansson intervjuades av Sarah TiainenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.