SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kom och be tillsammans på Böneveckan för kristen enhet!

 Böneveckan för kristen enhet är en internationell bönerörelse som innefattar åtta dagars bön för kristen enhet. Ekumeniska böneveckan firas varje år 18-25 januari. Tema för året 2022 är: Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla honom. Material till förfogande finns här:

Vi samlas via Teams onsdagen den 19.1.2022 kl. 13.00. Anslut till bönestunden . 

Program: 13.00 Inledning
 Introduktion till Böneveckan för kristen enhet
 Bibelreflektion 
Bön och samtal 
13.45 Avslutning 

Välkommen att delta i den världsvida bönekedjan!


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.