SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristen enhet - att växa tillsammans - Runar Eldebo om Equimeniakyrkans tillblivelse

Författare och förkunnare Runar Eldebo var gästtalare vid ett seminarium som ERF:s Sektions för finlandssvensk ekumenik ordande den 30 januari 2019 i Andreaskyrkan i centrum av Helsingfors. Föredraget som handlar om bakgrunden till Equimeniakyrkans tillblivelse i Sverige väckte livlig diskussion finns tillgänglig i pdf-format.

Runar Eldebo om Equimeniakyrkans tillblivelse.pdf


Runar Eldebo. Bild: Sara Torvalds.Runar Eldebo, Maria Sten och Jan Edström. Bild: Sara Torvalds.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors