SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

KVINNOR MED FUNKTIONSHINDER, DERAS ROLL I SAMHÄLLET OCH I KYRKORNA.

På kommande: Kvinnodagsseminarium 8.3 kl. 12.30-15 i Kyrkans hus (Södra kajen 8) eller på distans.

Hur bryter vi ner barriärer i arbetslivet? Konkreta lösningar: Vad kan kyrkorna göra för att stärka funktionshindrade kvinnors position? Hur kan evenemang som är öppna för alla vara verkligt tillgängliga? Hur ska man tänka på produktion av tillgängligt material, tolkning, kvoter för funktionshindrade? Hur kan man skapa trygga utrymmen i kristna samhällen för att belysa ojämlikheter?

Evenemanget är tvåspråkigt. Mer information om seminariet och anmälning publiceras i början av februari. Boka in datumet i din kalender nu!

Seminariet ordnas av Ekumeniska Rådet i Finland och Ev.-luth. kyrkans Kyrkostyrelse.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.