SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kyrkor uppmanas att ringa i klockorna 24.2

Ekumeniska Rådet i Finland uppmanar alla församlingar över samfundsgränserna att ringa i kyrkklockor eller på annat sätt symboliskt uttrycka sitt stöd på årsdagen av utbrottet av angreppskriget fredagen den 24 februari 2023 kl. 12.00. Ukraina behöver all tänkbar hjälp och allt tänkbart stöd i en svår situation. Kyrkorna har gjort mycket för att hjälpa flyktingar i olika delar av Finland, på många ställen också på ett exemplariskt sätt i ekumeniskt samarbete. Vi ber för en rättvis fred i Ukraina och ett omedelbart slut på kriget.

Om ämnet på andra ställen

Biskoparna i Finlands evangelisk-lutherska kyrka har uppmanat församlingarna att visa sitt stöd genom att ringa i klockorna. .

Uttalande om kriget i Ukraina från nordiskt ekumeniskt sekreterarmöte. .
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.