SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lev ut den kristna enheten - Biskop Daniel på besök i Finland

Biskop Daniel (biskop för Irak och Mellanöstern, Ancient Church of the East) talade vid ett evenemang som Open Doors ordnade i Helsingfors den 10 mars 2023 om hur det är att leva som kristen i Irak. Biskop Daniel representerar Österns gamla kyrka, vars rötter går tillbaka till aposteln Thomas' tid för närmare 2000 år sedan.

 

Biskop Daniel har också egen erfarenhet av förföljelse. På hans 16-årsdag fick hans familj 24 timmar på sig att fly från sitt hem. Om familjen inte flydde skulle de dödas. Biskop Daniel sade att normalt sett får en 16-åring gåvor och firar födelsedagar. Hans födelsedag innebar en flykt. Han var tvungen att lämna sitt hem, sina vänner, sin församling, sin skola, allt bakom sig och familjen flydde till norra Irak.

Österns gamla kyrka har fyra förgreningar, två under det påvliga sätet och två oberoende. Kyrkan har sin egen ledare och det liturgiska språket är arameiska, vilket också är vardagsspråket för många medlemmar i Österns gamla kyrka.

 

Kyrkan levde under en guldålder under 800- och 1200-talen och var en av de största kyrkorna. I och med islams framväxt minskade kyrkans inflytande eftersom många kristna tvingades byta religion.

År 2003, under Saddam Hussein, fanns det 1,5 miljoner kristna. Gulfkriget bidrog till att många kristna flydde landet.

 

Kristna har också utsatts för islamiska extremistorganisationer. Kristna har dödats, kidnappats, fått sin egendom beslagtagen och hotats till livet. Enligt biskop Daniel är kristna andra klassens medborgare och har inte samma rättigheter som majoriteten, eftersom ingen är intresserad av minoritetens rättigheter.

I dag finns det mindre än 200 000 kristna i Irak (164 000 enligt Open Doors). Detta har i hög grad påverkats av den extremistiska organisationen Isis verksamhet som inleddes 2014. I augusti 2014 intog organisationen regionen vid Nineveslätten, där det finns många kristna byar. Över en natt flydde omkring 120 000 kristna till den kurdiska regionen där biskop Daniel är baserad. Han öppnade sin kyrka för 1 600 flyktingar och erbjöd familjer asyl. Gud sade att hans uppdrag är att vara en herde för dessa människor. I dag driver biskop Daniel två centra för traumaterapi, Hope Centre, som stöds av Open Doors. Sammanlagt har 286 Hope Centres inrättats i Irak och Syrien.

 

Många flyktingar har upplevt trauman, barn har förlorat vänner och en trygg miljö, ungdomar har förlorat sina drömmar, vuxna har förlorat sina hem och försörjningsmöjligheter. Allt detta och många andra erfarenheter orsakar trauma.

 

Biskop Daniel sade att kristna har förföljts i Irak under en lång tid. Ungefär 0,4 procent av befolkningen är fortfarande kristet. Han sade att utmaningen för framtiden är kristendomens överlevnad i Irak, eller ifall den kommer att bli ett minne lik museiföremål.

 

Även om förföljelsen är obegriplig sade biskopen också att förföljelsen har förenat kyrkorna till att arbeta tillsammans. Han uppmanade kyrkorna i Finland att leva ut den kristna enheten. Han tackade också de finska kyrkorna för deras gästfrihet och bad dem att vara en röst för de som ingen röst har, att be och stödja förföljda systerkyrkor.

 

Open Doors inledde sitt arbete i Finland 2015 och arbetar för förföljda kristna. En annan organisation som arbetar för förföljda kristna är Martyrkyrkans vänner, som grundades i Finland år 1982.Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.