SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Limadokumentet 40 år

Danske Kirkers Råd (DKR) ordnade ett webbinarium den 22.11.2022 kring Limadokumentet, som utgavs av  Kyrkornas Världsråd, på Faith & Order-möte i Lima 1982. Limadokumentet nämns också som BEM-dokumentet efter den engelska titeln ” Baptism, Eucharist and Ministry” dvs dop, nattvard och ämbete.

 

Många kyrkosamfund har reflekterat över Limadokumentet och det har ökat förståelsen i olika kyrkors praxis gällande dop, nattvard och ämbetssyn. 

 

Danske Kirkers Råd markerade 40-års jubiléet med ett webbinarium där man presenterade kort dokumentets innehåll och dess betydelse globalt.

 

Seminariets moderator var generalsekreterare Mads Christoffersen från Danske Kirkers Råd.  Andra medverkande var bl.a Else Marie Wiberg Pedersen, lektor i systematisk teologi vid Aarhus universitet. Hon lyfte fram i sitt anförande om Limadokumentets betydelse för Folkekirken i Danmark (lut.) och andra kyrkosamfund. Hon konstaterade att Limadokumentet borde betyda mera i Folkekirken än vad det betyder idag. Det har fallit i glömska och man borde kanske lyfta fram dess betydelse som ett viktigt ekumeniskt lärodokument för teologiestuderanden. Många studerande vet inte vad Limadokumentet innehåller.

 

Jakob Egeris Thorsen, från den katolske kirke, samt lektor i systematisk teologi, konstaterade att den katolska kyrkan fungerar i en global kontext. Då påve Franciscus besökte Lund i samband med reformationens 500-årsminne år 2017, började en ny period i ekumeniskt engagemang i den katolska kyrkan. Det är ändå enastående att medlemmarna i Kyrkornas Världsråd både protestantiska kyrkor och den ortodoxa kyrkan kan tillsammans med den katolska kyrkan stå bakom Limadokumentet. Dokumentet har inspirerat till vidare samtal kring kyrkornas dop-, nattvards- och ämbetssyn.

 

Pastor Jørgen Thaarup från Metodistkirken i Danmark, konstaterade att man hade arbetat kring dessa teman redan under 10 års tid för att få Limadokumentet färdigt. Han hänvisade till Kyrkornas Världsråds material ”Confessing the one Faith: An ecumenical explication of the Apostolic faith and it is confessed in the Nicen-Constantinopolitan Creed”.  En synlig enhet kyrkorna emellan kräver att man ser på varandra som Ordets vittnen. Kan kyrkorna ha en gemensam bekännelse, vem Gud är och vad Gud har gjort? Thaarup menade, att Metodistkyrkan har inga problem med andra kyrkors dop-, nattvards- eller ämbetssyn. Metodistkyrkan kan godkänna andra kyrkors dopsyn och metodistkyrkan har ett öppet nattvardsbord.

 

Avslutningsvis samtalade man också om dokumentet hade något att ge i nutiden? Seminariedeltagarna konstaterade, att Limadokumentet är betydelsefullt än idag men andra stora frågor är aktuella för kyrkosamfunden. Kyrkorna jobbar med syn på kön och sexualitet samt syn på äktenskap. Men det är viktigt att hålla diskussionen levande kring dop, nattvard och ämbetssyn, fast dessa teman är inte lika aktuella för kyrkorna som för 40 år sedan.

 

- Mayvor Wärn-RanckenSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.