SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Mayvor Wärn-Rancken vald till generalsekreterare för Ekumeniska Rådet i Finland

Ekumeniska rådet i Finland (ERF) har valt TM Mayvor Wärn-Rancken till ny generalsekreterare från och med november. Ekumeniska rådets generalmöte valde ny generalsekreterare på sitt möte 21.9.2020.

Generalsekreterarens viktigaste roll är att lotsa organisationen tillsammans med styrelsen och personalen.

– Relationerna mellan de kristna kyrkorna i Finland är goda. Ekumeniska rådets långsiktiga arbete har bidragit till detta. Generalsekreteraren har en viktig roll för att upprätthålla goda relationer och utveckla samarbetet, konstaterar Ekumeniska rådets styrelseordförande ärkebiskop Tapio Luoma.

 

Mayvor Wärn-Rancken är till utbildningen teologie magister och har varit pastor inom Finland svenska metodistkyrka sedan 1981. Hon har också varit distriktsföreståndare inom Finlands svenska metodistkyrka och Suomen metodistikirkko 2011-2017.

 

Wärn-Rancken efterträder TD Mari-Anna Auvinen vars femårsperiod tar slut i oktober 2020.

Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) är ett samarbetsorgan kyrkor och samfund verksamma i Finland. Rådet har 28 medlemssamfund. Rådet grundades 1917 och hör till världens äldsta nationella ekumeniska råd.

 

Mera information: Ekumeniska rådets viceordförande Matti Repo,

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.